Întrunită miercuri, 15 iunie 2022, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarea hotărâre:

ȘTEAU RAUL OVIDIU vs. CS GAZ METAN MEDIAȘ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Admite capătul 1 din cererea de chemare în judecată. Constată încetarea raporturilor contractuale dintre părți pentru justa cauză, în temeiul art. 18.10 lit. a) teza a III a din RSTJF începând cu data de 15.06.2022. Disjunge capătul de cerere având ca obiect pretenții financiare, urmând să se formuleze un nou dosar. Cu recurs. Pronunțată azi, 15.06.2022 în ședință nepublică, la sediul LPF.