Finalul sezonului, la noi și, în general, în campionatele Europei, aduce un aer tare, cel al înălțimilor. Cel al campioanelor, aerul laureaților, după întreceri lungi și, de cele mai multe ori, disputate până în ultima clipă a ultimului meci din ultima etapă…

Așa este și firesc să se întâmple, și luminile, care cad întotdeauna pe învingător, au rolul lor în povestea aceasta, care este și ea, tot despre oameni și emoții, la urma urmei.

Cu atât mai frumoasă mi se pare lupta în cupele europene, ajunsă și ea în faza finalelor, cu cât acolo se joacă între cele mai bune echipe ale continentului. Avem acolo cel mai frumos fotbal din lume, cu cei mai buni jucători ai planetei, grație unor uriașe investiții, înainte de orice discuție privind calitatea fotbaliștilor și, bineînțeles, a antrenorilor lor.

Aș rămâne un moment pe acest subiect al valorii absolute. Cea care determină, fără doar și poate, și atragerea de investiții, aici fiind, de fapt, un drum cu sens dublu.

În literatura franceză există o vorbă foarte potrivită pentru această situație de excelență, totuși: “le facon de donner vaut mieux que ce au’on donne”, adică “modul de a da prețuiește mai mult decât ceea ce se dă”. Marele Corneille, în opera “Le menteur”, este autorul ei. Cred că scriitorul francez putea oferi, cu secole înainte, această frază drept motto pentru ceea ce avea să se întâmple în veacul nostru, al sportului și, mai ales, al fotbalului. Fotbalul în Europa, la cel mai înalt nivel, cel al cupelor continentale, este un spectacol minunat care, prin maniera în care oferă emoții, reușește să fie mai important decât întrecerea însăși. Sigur, avem în față finalele la UEFA Champions League, la Europa League și la Conference League, ne așteaptă, prin urmare, marile partide care vor oferi numele premianților sezonului 2021-2022.

Dar nimic nu poate egala, asta ca să folosim un termen tot din fotbal, puterea de seducție a marilor nume care s-au calificat în aceste ultime reprezentații.

Rămâne, așadar, tot la nivelul oamenilor care aduc performanța tot ceea ce contează în materie de charismă, emoții și chiar investiții. Numele mari aduc victoriile mari, iar acestea atrag sponsorii, banii, ba chiar și o anumită implicare a autorităților din comunitățile pe care le reprezintă. E bine de știut acest lucru!

Altfel, fotbalul rămâne o minune, un loc al transformărilor permanente, un loc din care, spre fericirea tuturor, nu au dispărut emoțiile. Ca și cupele europene, emoțiile acestea europene fac, ca să spun așa, toți banii!